Wednesday, October 18, 2023

ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಅಂಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ

Must read

ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರಕಾರದ ಸಚಿವರಾದ , ಎಸ್. ಅಂಗಾರರವರನ್ನು ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಂ. ತುಂಗಪ್ಪ ಬಂಗೇರರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ  ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.

More articles

Latest article