ಈ ಸೈಕಲ್ಲಿಗೊಂದು
ಬುಟ್ಟಿಯನಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲೋ
ದಿನಕರ!
ದುಡಿವ ಜೀವದ ಮೇಲೆ
ಒಂದಿಷ್ಟೂ ನಿನಗಿಲ್ವಲ್ಲೋ
ಕನಿಕರ!

ದಿನವೂ ಮೂಡುವೆ
ಮಲಗಿದ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೆ
ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿ!
ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೇ ಓಡುವೆ
ಹಸಿದ ನಮ್ಮ ಒಡಲಿಗೆ
ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ!

ಜಗದ ಬೆಳಕಿನೀ
ಅರಮನೆಗೆ ನೀನೆ ಅಲ್ಲವೆ
ಮಹಾರಾಜ!
ನೀನಿರದಿರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಏನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ
ರವಿತೇಜ!

ಮುರುಕು ಗುಡಿಸಲಿನೆಡೆ
ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನೋಡು
ಕಣ್ ತುಂಬಿ!
ದುಡಿವ ಬಡವನ ಕೈಗೆ
ತೊಡಿಸು ಚಿನ್ನದ ಕಡಗ
ಮನ ತುಂಬಿ!

ನೀ.ಶ್ರೀಶೈಲ ಹುಲ್ಲೂರು

LEAVE A REPLY

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Kannada and English

Please enter your comment!
Please enter your name here