ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣುವಂತೆ
ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ..!?
“ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ”
ಅಳವಡಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ..!

ಬೋರ್ಡ್ ನೇತು ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ
ಸಿ.ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ
ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡಿದ್ದು..
ಒಂದು ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ,
ಎರಡು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ,
ಒಂದು ಗೇಟಿಗೆ,
ಮತ್ತೊಂದು ಚಾವಡಿಗೆ..!
ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಬೇಲಿ ದಾಟಿ
ಬರುವವರನ್ನು
ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಎದೆಕೊಟ್ಟು ನಿಂತವರನ್ನು,
ಗೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಹೋದವರನ್ನು
ಚಾವಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು
ಮನೆಯೊಳಗಿರುವವರನ್ನು
ನೋಡಲು..

ಮನೆ ಕಾಯಬೇಕಿದ್ದ ನಾಯಿಯನ್ನು
ಕಾಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಸಿ.ಸಿಯೇ ನಿಯತ್ತಾಗಿರುವುದು..,
ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು.
‘ನಿಯತ್ತು’ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ.,
ಸತ್ಯ ಎದೆಗಂಟಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ.,
ನಂಬಿಕೆ ಜೀವನವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ
ಸಿ.ಸಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇನೋ..!

ಸಿಸಿ
ನಿಜವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಬೇಕಾದದ್ದು
ಎಲ್ಲಿ..!
ಯೋಚಿಸಿ,
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದೇ..!?

ಯತೀಶ್ ಕಾಮಾಜೆ

LEAVE A REPLY

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Kannada and English

Please enter your comment!
Please enter your name here