ಬಂಟ್ವಾಳ: ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 2.66 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪ್ಪಾಡಿಗುತ್ತು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 40 ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 2,66,50,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಏಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನುದಾನ?:
1. ಗೋಳ್ತಮಜಲು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಗೋಳ್ತಮಜಲು – 8.50 ಲಕ್ಷ
2. ಬಿ.ಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬಿ.ಮೂಡ – 8 ಲಕ್ಷ
3. ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬೆಂಜನಪದವು – 2.50 ಲಕ್ಷ
4. ಕಾವಳಪಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮಧ್ವ – 2.50 ಲಕ್ಷ
5. ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು -6 ಲಕ್ಷ
6. ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮದ ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕೊಯಿಲ- 3 ಲಕ್ಷ
7. ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ದ.ಕ.ಜಿ.ಪ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಪೆರಾಜೆ – 5 ಲಕ್ಷ
8. ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸ್ಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕುದನೆಗುಡ್ಡೆ – 3 ಲಕ್ಷ
9. ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಅಂಗ್ರಿ – 6 ಲಕ್ಷ
10. ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮಂಡ್ಯೂರು – 5.50 ಲಕ್ಷ
11. ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕಣಿಯೂರು – 3 ಲಕ್ಷ
12. ಚೆನ್ನೈತ್ತೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಶಿವನಗರ – 2.50 ಲಕ್ಷ
13. ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು -6.50 ಲಕ್ಷ
14. ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಶೇರಾ – 6.50 ಲಕ್ಷ
15. ಅನಂತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬಂಟ್ರಿಂಜ – 6.50 ಲಕ್ಷ
16. ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು – 15 ಲಕ್ಷ
17. ಕೊಳ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ತಾಳಿತ್ತನೂಜಿ – 10 ಲಕ್ಷ
18. ಮಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕಜೆ – 5.50 ಲಕ್ಷ
19. ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬೊಳ್ಮಾರು – 5 ಲಕ್ಷ
20. ಕರಿಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ – 3 ಲಕ್ಷ
21. ಮಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಪುದೊಟ್ಟು – 6.50 ಲಕ್ಷ
22. ಮಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮಂಚಿ ಕುಕ್ಕಾಜೆ – 9 ಲಕ್ಷ
23. ಕೊಳ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಖಂಡಿಗ – 2 ಲಕ್ಷ
24. ಕೊಳ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ನಾರ್ಶ ಮೈದಾನ – 8 ಲಕ್ಷ
25. ಸಜಿಪಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕೋಮಾಲೆ – 1.50 ಲಕ್ಷ
26. ನೆಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ -5 ಲಕ್ಷ
27. ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು – 5.50 ಲಕ್ಷ
28. ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕೆಮ್ಮಾನುಪಲ್ಕೆ – 6 ಲಕ್ಷ
29. ಬಡಗಕಜೆಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬಡಗಕಜೆಕಾರು – 10 ಲಕ್ಷ
30. ಬಡಗಕಜೆಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಪಾಂಡವರಕಲ್ಲು – 5 ಲಕ್ಷ
31. ಚೆನ್ನೈತ್ತೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಶಿವನಗರ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ – 2.50 ಲಕ್ಷ
32. ಬಿ.ಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ. ಶಾಲೆ ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು ಬಿ.ಮೂಡ – 6 ಲಕ್ಷ
33. ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ. ಶಾಲೆ ಬೆಂಜನಪದವು – 13 ಲಕ್ಷ
34. ಕಾವಳಪಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ. ಶಾಲೆ ಕಾವಳಪಡೂರು, ವಗ್ಗ – 5 ಲಕ್ಷ
35. ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ. ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ – 20 ಲಕ್ಷ
36. ಪಿಲಾತಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ. ಶಾಲೆ ನಯನಾಡು – 3 ಲಕ್ಷ
37. ಕಾವಳಮೂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ. ಶಾಲೆ ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ – 5.50 ಲಕ್ಷ
38. ಬಿ.ಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ. ಶಾಲೆ ಕೊಡಂಗೆ – 2.50 ಲಕ್ಷ
39. ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು – 12 ಲಕ್ಷ
40. ಚೆನ್ನೈತ್ತೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ವಾಮದಪದವು – 2 ಲಕ್ಷ

 

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ : 2,66,50,000/-

LEAVE A REPLY

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Kannada and English

Please enter your comment!
Please enter your name here