ಬಂಟ್ವಾಳ: ಮಾನವಕುಲದ ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ವಿಲಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮಸುಕಾಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮೊಂಡುತನದವು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ‘ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ’ ತುಲುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯುಗದಿಂದಲೂ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

‘ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ’ : ಆಟಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ‘ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ’ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರು ಆತ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮಗಳ ನಡುವಿನ ಮದುವೆ. ತುಳುನಾಡು ಜೊತೆಗೆ, ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ.

ಯಾಕೆ ಈ ಮದುವೆ?

ಮದುವೆ ಅಗದೆ ಯುವಕ ಅಥವಾ ಯುವತಿ ಮರಣಹೊಂದಿದ ಅಗಲಿದ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಇದು ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. “ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವ ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ” ಆದಿಸ್ವರೂಪದ ಶಕ್ತಿಯ, ಮೂಲ, ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ – ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳಕಿನ ಮರು ಅವತಾರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪವಿತ್ರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ಆಚರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ, ಮನುಷ್ಯನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿ ಸತ್ತರೆ, ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮವು ಅಮಾನತು-ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಂಬಿರುವ ಅಥವಾ ಭಯಪಟ್ಟಂತೆ, ಅದು ದೇಹವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅದನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಇತರರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ (ಜೀವಂತ) ಹುಡುಗಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬವಾಗುವುದು ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಮರಣಹೊಂದಿದನೆಂದು ಮದುವೆಯ ಸಂಬಂಧದ ಕುಟುಂಬವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಬಂಧದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಪೀಡಿತ ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಘನೀಕರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸತ್ತ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅಗಲಿದ ಆತ್ಮವು (ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುರುಷನೊಬ್ಬ) ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ವಧುವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮನೆಯವರನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಪುರೋಹಿತರ ಮೂಲಕ ‘ಪ್ರೇತಾ ಅಥವಾ ಪಿತ್ರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕ್ರಿಯ’ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಳ್ಳಮಂಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ‘ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ’:
ಬಳ್ಳಮಂಜದ ಕುಟುಂಬ ಒಂದಕ್ಕೂ ಕುಪ್ಪೆಪದವು ವಿನ ಕುಟುಂಬದ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡಿ ಬಂತು ‘ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ’ ಸಂಬಂಧ.
ಅಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ 8 ರಂದು ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಿತು ಬಳ್ಳಮಂಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು .

ಸಂಬಂಧ ಕೂಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಿಂದ ಮದುವೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಳೂ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ವಾಡಿಕೆ.
ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಎರಡು ಕುಟುಂಬ ಗಳು ಸಂಬಂಧಿಕರು.
ನಂತರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಳಿಗೂ ಎರಡು ಕುಟುಂಬ ಗಳಿಗೂ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು.

 

ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ ಬಳಿಕ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ವನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಮದುವೆ ದಿನ ಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮದುವೆ ನಡೆಯುವುದು ಮಾತ್ರ ವರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮದುವೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಟ್ಟೆಬರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮದುಮಗ ಮತ್ತು ಮದುಮಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತಗಳು ಮದುವೆಗೆ ಬೇಕು.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯುವುದು ವರನಿಗೂ ವಧುವಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರವನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹುಡುಗಿ ಯ ಮಾವ ಧಾರೆಯೆರೆದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ಹರಸಿ ಹಾರೈಸಿ ಶುಭಕೋರಿದರು.
ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಊಟ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಔತಣಕೂಟ ಕೂಡ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

LEAVE A REPLY

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Kannada and English

Please enter your comment!
Please enter your name here