Tuesday, October 24, 2023

*ಮೂರ್ಖ ಮಂಗ*

Must read

ರಾಜನು ಒಂದು ಮಂಗವ ಸಾಕಿದ
ಸಲುಗೆಯಿಂದಿದ್ದನು ಅದರ ಜೊತೆ
ಸಿಂಹಾಸನದಲಿ ಕುಳಿತರೂ ಅವನು
ಅದುವೂ ಕುಳಿತಿತು ಕೇಳಿ ಕತೆ

ದಂಡಿಗೆ ಹೊರಟರೆ ತಾನೂ ಹೊರಟಿತು
ರಾಜನ ಪಡಿನೆಳಲಿನ ಹಾಗೆ
ಒಂದು ದಿನವದು ರಾಜನು ಮಲಗಿದ
ತಾಳದಾಯಿತು ಬಿಸಿಲ ಧಗೆ

ಬೆವರಿದ ರಾಜನ ನೋಡಿತು ಮಂಗವು
ಕೂಡಲೇ ತಂದಿತು ಬೀಸಣಿಕೆ
ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ನೊಣ ಓಡಿಸಲು
ಮಾಡಿತು ಒಂದು ಹವಣಿಕೆ

ಬೀಸಣಿಕೆಯನು ಬೀಸಿದ ಭರಕೆ
ನೊಣವದು ಹಾರಿತು ಒಂದು ಕಡೆ
ಬಿಡದೇ ಬಂದಿತು ಪದೆ ಪದೆ ಕುಳಿತಿತು
ಮಂಗನು ತೋರಿತು ಜಾಣ ನಡೆ

ರಾಜನ ಪಕ್ಕದ ಖಡ್ಗವ ಹಿಡಿದು
ನೊಣಕೆ ಕೊಟ್ಟಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಕತ್ತರಿಸದೆ ಬಿಡೆ ನಿನ್ನನು ಈ ಸಲ
ಬರೆದುಕೊ ಬೇಕಿರೆ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ

ಬುರ್ರನೆ ಹಾರಿ ಬಂದಿತು ನೊಣವು
ಕುಳಿತಿತು ರಾಜನ ಕತ್ತಿನಲಿ
‘ಕಚ್ಚನೆ’ಕಡಿಯಿತು ಮಂಗವು ಕೂಡಲೆ
ರೋಷಾವೇಶದ ಮತ್ತಿನಲಿ

ನೊಣವೂ ಹಾರಿತು ಪ್ರಾಣವೂ ಹೋಯಿತು
ರುಂಡವು ಬಿದ್ದಿತು ಒಂದು ಕಡೆ
ಮೂರ್ಖ ಮಂಗನ ಸ್ನೇಹವ ಮಾಡಿ
ರಾಜನು ತಪ್ಪಿದ ಜಾಣ ನಡೆ

ಸ್ನೇಹವ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ
ಯೋಚಿಸುವುದನು ಮರೆಯದಿರಿ
ಘಟಿಸುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಎಚ್ಚರವಿರುವ
ನೈಜ ಬುದ್ಧಿಯನು ತೊರೆಯದಿರಿ

 

#ನೀ.ಶ್ರೀಶೈಲ ಹುಲ್ಲೂರು

More articles

Latest article