Sunday, October 22, 2023

ಹನುಮನ ಉಪಾಯ

Must read

ಟೋಪಿಯ ಮಾರಲು ಬುಟ್ಟಿಯ ಹೊತ್ತು
ಹನುಮನು ಹೊರಟನು ಪಟ್ಟಣಕೆ
ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಾಯಾರಿತು ಎಂದು
ನಡೆದನು ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳಕೆ

ನೀರನು ಕುಡಿದು ಮರದಡಿ ಕುಳಿತು
ವಿರಮಿಸಲು ಮೈಯೊಡ್ಡಿದನು
ತಣ್ಣೆಳಲಿಗೆ ತಂಗಾಳಿಗೆ ಕರಗಲು
ಸಣ್ಣಗೆ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದನು

ಗಿಡದಲಿ ಕುಳಿತ ಮಂಗವು ಕೆಳಗೆ
ದಡ ದಡ ಇಳಿದು ಬಂದಿತು
ಬುಟ್ಟಿಯ ಎತ್ತಿ ಟೋಪಿಯನೆಲ್ಲ
ಮಂಗನ ಹಿಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿತು

ತುಸು ಸಮಯದಲಿ ನಿದ್ದೆಯ ಮುಗಿಸಿ
ಹನುಮನು ಎದ್ದನು ದಡಬಡಿಸಿ
ಬುಟ್ಟಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಟೋಪಿಗಳಿಲ್ಲ
ಗಾಬರಿಯಾದನು ತಳಮಳಿಸಿ

ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದ ಅವನು
ಗಿಡದ ಮೇಲೆಯೂ ನೋಡಿದನು
ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ ಮಂಗನ ಹಿಂಡಿಗೆ
ಮನದಲೆ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದನು

ಟೋಪಿಯ ನೆಲಕೆ ಎಸೆದಾ ಹನುಮನ
ಮಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೋಡಿದವು
ತಮ್ಮ ಟೋಪಿಯನೂ ನೆಲಕೇ ಎಸೆದು
ಅವನ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದವು

ಖುಷಿಯಲಿ ಹನುಮನು ಟೋಪಿಯ ಕೂಡಿಸಿ
ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟಣಕೆ ಸಾಗಿದನು
ಮಾರಿದ ಹಣವನು ಜೇಬಿಗೆ ಇಳಿಸುತ
ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೇ ಬಾಗಿದನು

 

#ನೀ.ಶ್ರೀಶೈಲ ಹುಲ್ಲೂರು

More articles

Latest article