Thursday, September 28, 2023

ಬುದ್ಧಿಹೀನ ನಾಯಿ

Must read

ಆಸೆಬುರುಕ ನಾಯಿಯೊಂದು
ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆದು ಅಲೆದು
ಊಟ ಸಿಗದೆ ಪೆಚ್ಚು ಮೋರೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು

ಸಿಕ್ಕರೀಗ ತಿಂದುಬಿಡುವೆ
ಎಂದುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಾಗ
ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲುಬನೊಂದ
ಕಂಡು ಹಿಗ್ಗಿತು

ಖುಷಿಯು ಹೆಚ್ಚಿ ಜಿಗಿದು ನೆಗೆದು
ಒಡನೆ ಹೋಗಿ ಅದನು ಕಚ್ಚಿ
ಓಟಕಿತ್ತ ರಭಸಕೆ ಜನ
ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದರು

ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳನು ದೂಡಿ
ಬಿಡದೆ ತಾನೆ ಓಡಿ ಓಡಿ
ನದಿಯ ದಡದಿ ಹೊರಟ ಅದನು
ನೋಡುತಿದ್ದರು

ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತ ನಾಯಿ
ನೆರಳ ಸವಿಯನುಣುತ ಒಡನೆ
ನೀರು ಕುಡಿಯಲೆಂದು ನದಿಯ
ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯಿತು

ನೀರೊಳಿರುವ ಬಿಂಬ ಕಂಡು
ಬೇರೆ ನಾಯಿ ಇದೆಂದುಕೊಂಡು
ತಪ್ಪು ತಿಳಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಅದರ
ಎದೆಯು ಒಡೆಯಿತು

ಮರುಳುತನಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ
ದುರುಳ ಬುದ್ಧಿ ತಲೆಗೆ ಏರಿ
ಹಸಿವ ಮರೆತು ಬೌ ಬೌ
ಎಂದು ಬೊಗಳಿತು

ತಿನ್ನಲೆಂದು ತಂದ ಎಲುಬು
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತಿರಲು
ಕುಹಕಕಿದುವೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂದು
ತನ್ನ ತೆಗಳಿತು

 

#ನೀ.ಶ್ರೀಶೈಲ ಹುಲ್ಲೂರು
ಮಂದಹಾಸ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ
ಜಮಖಂಡಿ – 587301
🌠9448591167

More articles

Latest article