ಬಾರೋ ಬಾರೋ ನನ್ನಜ್ಜ

ತಿಂಡಿಯ ಕೊಡುವೆನು ತಿನ್ನಜ್ಜ!

ನಾನೂ ನೀನೂ ಸೇರೋಣ

ಕೂಡಿಯೆ ಆಟವ ಆಡೋಣ!

ಅಪ್ಪನು ಕಂಡರೆ ಹೇಳುವೆನು

ಹೋದ ಕೂಡಲೆ ಕರೆಯುವೆನು!

ಅಮ್ಮನು ಬೈದರೆ ತಿಳಿಸುವೆನು

ಉಂಡಿಯ ತಂದು ತಿನಿಸುವೆನು!

ಬುಗುರಿಯ ತರುವೆನು ವೇಗದಲಿ

ಜಾಳಿಗೆ ಸುತ್ತುವೆ ಮೋಜಿನಲಿ!

ಎಸೆದಾ ಜೋರಿಗೆ ತಿರುಗುವುದು

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲನು ತೋರುವುದು!

ಅಮ್ಮನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು

ನಿನಗೂ ತಿನಿಸುವೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು!

ಏನಿದು ಮನೆಯಲಿ ಕಣ್ಕಟ್ಟು?

ನಿನಗೆ ತಟ್ಟೆಯ ಹೊರಗಿಟ್ಟು!

ಬೇಸರದಿಂದಲಿ ಕೊರಗದಿರು

ಒಳಗೊಳಗೇ ನೀ ನೋಯದಿರು!

ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀ ಹಾಡುತಿರು

ಅವರಿಗು ಕಾದಿದೆ ನೋಡುತಿರು!

ನೀ. ಶ್ರೀಶೈಲ ಹುಲ್ಲೂರು

LEAVE A REPLY

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Kannada and English

Please enter your comment!
Please enter your name here