ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ನಿಯಮವಳಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೌಕರರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ (ರಿ) ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಇದರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಳ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರಕಾರದ ಪತ್ರ ಗಣಕ ಸಂಖ್ಯೆ 49612/2016 ರಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಅಪ 886 ಗ್ರಾಪಕ 2016ಕ್ಕೆ ಸರಕಾರ ಕಡತ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಫೆ.29 ರಂದು ಸರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೇವಾ ನಿಯಮವಾಳಿ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸರಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಘದಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು
S LTEO 0.74 VO 22 Gp service Rul … ಕರ್ನಾಟಕ ನಂ. ಆರ್‌ಡಿಪಿ 886 ಜಿಪಿಕೆ 2016 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಎಂ.ಎಸ್ ಕಟ್ಟಡ. ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 29-02-202v0. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ವೇತನದ ಪ್ರಮಾಣ, ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯ ಇತರ ಷರತ್ತುಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2020 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ ವಿಭಾಗ 311 ರೊಂದಿಗೆ ಓದಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 62 ರ ಉಪವಿಭಾಗ (1) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ 1993 (1993 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯ್ದೆ 14)ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 112 ಮತ್ತು 113ರ ಷರತ್ತು (ಡಿ) ಅನ್ನು ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 311 ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಕರಡನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ಗೇಟ್, ಎಂ.ಎಸ್. ಕಟ್ಟಡ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001.

ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು: 1. ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ .- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾದರಿ, ವೇತನದ ಪ್ರಮಾಣ, ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಇತರ ಷರತ್ತುಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನೌಕರರು) ನಿಯಮಗಳು, 2020. (2) ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅವು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ, (3) ಈ ನಿಯಮಗಳು ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ.

2. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು.- ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, – (ಎ) “ಕಾಯಿದೆ” ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ, 1993 (ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯ್ದೆ 1993); (ಬಿ) “ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ” ಎಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ; “ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ” ಎಂದರೆ ನಿಯಮ -4 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ; (ಸಿ) (ಡಿ) ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ “ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ” ಎಂದರೆ ಬಡ್ತಿ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿ; (ಇ) “ಉದ್ಯೋಗಿ” ಎಂದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ; “ಪ್ರಚಾರ” ಎಂದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ದರ್ಜೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ವರ್ಗದಿಂದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದು; (ಜಿ) “ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ” ಎಂದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ; ಮತ್ತು (ಎಚ್) “ವಿಭಾಗ” ಎಂದರೆ ಕಾಯಿದೆಯ ವಿಭಾಗ; (1) 3. ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ.- ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ -1 ರ ಕಾಲಮ್ (2) ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಹುದ್ದೆಯ ವರ್ಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೇವೆ, ಅವರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದರೆ ಅನುಗುಣವಾದ ನಮೂದುಗಳ ಕಾಲಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (3), (4) ಮತ್ತು (5) ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಇರಬೇಕು. 4. ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ.- (1) ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ- I ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಇರಬೇಕು: – (ಎ ) ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ: ಅಧ್ಯಕ್ಷರು (ಬಿ) ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸದಸ್ಯ (ಸಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು: ಸದಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ (ಡಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ: ಸದಸ್ಯ (ಜಿ) ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು , ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸದಸ್ಯ (ಎಚ್) ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು) ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಸದಸ್ಯ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ (2) ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಹ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್.

(3) ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. (4) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಹುದ್ದೆಯ ವರ್ಗ, ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ, ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರಬೇಕು. 5. ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನ .- (1) ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕಮ್ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಆಪರೇಟರ್, ಅಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. , ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. (2) ರೋಸ್ಟರ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು (3) ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಉಪ-ನಿಯಮ (1) (4) ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಯ ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಮೀರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೂರ್ವವರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1977 ರ ಪ್ರಕಾರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಯ್ದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 6. ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ.- ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಚಾರಗಳು ಸಂಯೋಜಿತ ಹಿರಿತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಬಿಲ್ ಕೇಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕಮ್ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ನ ಕೇಡರ್ಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಂಯೋಜಿತ ಹಿರಿತನದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. 7. ಸೇವೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು.- ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೇವೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ: – (i) ನೌಕರರ ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್ -1 ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ;

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅರ್ಧ ವೇತನ ರಜೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ-ಸಾಮಾನ್ಯ ರಜೆ ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ರಜೆ; (iii) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು; ಮತ್ತು (iv) ನೌಕರರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ವೇತನದ ದರದಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಕಮ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ಮೀರಬಾರದು. 8. ಶಿಸ್ತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ .- 1957 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ- II ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಕಾರಣ. 9. ಇತರ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯ .-, (i) ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ನಿಯಮಗಳು, 1957; (ii) ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ಹಿರಿತನ) ನಿಯಮಗಳು, 1957; (iii) ಕರ್ಮಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ನಡವಳಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966; (iv) ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1977: (v) ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ಪರೀಕ್ಷೆಯ) ನಿಯಮಗಳು, 1977; (vi) ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು (ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1996; ಮತ್ತು (vii) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಕರು (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಜರಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1963. ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅಸಹ್ಯಪಡದ ಕಾರಣ ಈ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. 10. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.- ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್‌ಡಿಪಿ 102 ವಿಇಎಲ್ 1990, ದಿನಾಂಕ: 10-01-1994, ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಪಿಎ 67 ಜಿಪಿಸಿ 2006, ದಿನಾಂಕ: 04-1-2008, ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ .ಜಿಪಿಎ 22 ಜಿಪಿಸಿ 2014, ದಿನಾಂಕ 10-09-2014 ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಪಿಎ 103 ಜಿಪಿಸಿ 2016, ದಿನಾಂಕ 02-11-2017 ಅಥವಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ: ಅಂತಹ ವಾಪಸಾತಿ ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ: (i) ಈ ಅಧಿಕೃತ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ; ಅಥವಾ (ii) ಈ ಅಧಿಕೃತ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ, ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸದ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು, ಸವಲತ್ತು, ಬಾಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ.

ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ -1 (ನಿಯಮ 2 ಮತ್ತು 3 ನೋಡಿ) ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ವರ್ಗ ಎಸ್‌ಐ. ಇಲ್ಲ 3 ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ನೇರ ಮೂಲಕ ಐವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ: (1) ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಮಾನ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು; ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುಮಾಸ್ತ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ; ಮತ್ತು. ಅಥವಾ ಕೇಡರ್ ಆಪರೇಟರ್ / ಅಟೆಂಡರ್ / (2) ಕ್ಲೀನರ್‌ಗಳಿಂದ ಐವತ್ತು ಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಡಾಟಾ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಹಿರಿತನದ ಆಧಾರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಉದ್ದದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿತನ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾವಿಸ್ ನಿರೂಪಣೆ; ಅಥವಾ ಆಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಶೇಕಡಾವಾರು ನೀರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು- (1) ಕನ್ನಡದೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು; ಮತ್ತು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ (2) ವಾಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ / ಅಟೆಂಡರ್ ಕ್ಲೀನರ್‌ಗಳ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 1. ಪ್ರವೇಶ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ (1) ಕನ್ನಡದೊಂದಿಗೆ ಭಾಷೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಿಯುಸಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು; (2) ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ; ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟರ್. ಅಥವಾ ಹೊಂದಿರಬೇಕು (3) ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು; ಮತ್ತು (4) ಷರತ್ತು (3) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 35 5 ರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಹತೆಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು. ವಾಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ 3 ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಅಥವಾ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳ ಸಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಷಯ. ಅಟೆಂಡರ್ 4 ವಿಷಯ. ಕ್ಲೀನರ್ಗಳ ವಿಷಯ. ಗಮನಿಸಿ: 1. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೇತನದ ಪ್ರಮಾಣವು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, 2. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ- II [ನಿಯಮ 2 ಮತ್ತು 9 ನೋಡಿ] ದಂಡದ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 6. ಮುಖ್ಯ ಎಸ್‌ಐ. ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ವರ್ಗ 3 ರಲ್ಲಿ 1) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ (ಸಣ್ಣ (1) ಜಿಲ್ಲಾ ಅಕಾರ್ಡಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಗುಮಾಸ್ತ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ನಮೂದುಗಳ ಬಿಲ್ ಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ದಂಡದೊಂದಿಗೆ I ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ (ಸಿಸಿಎ) ನಿಯಮಗಳು, ಪಂಚಾಯತ್ IV-a) 2) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ (ಪ್ರಮುಖ ದಂಡಗಳು- VII ರಿಂದ 1) 1) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ (ಸಣ್ಣ ದಂಡಗಳು- I ರಿಂದ IV -ಎ) 2) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 1957. ಮುಖ್ಯ (2) ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಗ್ರಾಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿಯಮ 8 ರೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಕಾರ್ಡನ್ ಸಿ ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿವಿಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ (ಸಿಸಿಎ) ನಿಯಮಗಳು, 1957. ಪಂಚಾಯತ್ (ಪ್ರಮುಖ ದಂಡಗಳು- VIII ರಿಂದ ) 1) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ (ಐವಿ-ಎ ಯ 8 ನೇ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ದಂಡಗಳು) 2) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ (3) ಜಿಲ್ಲಾ ಆಪರೇಟರ್ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ವಾಟರ್ ಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ (ಸಿಸಿಎ) ನಿಯಮಗಳು, 1957. ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ (ಪ್ರಮುಖ ದಂಡಗಳು- VIII ರಿಂದ) 1) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (ಸಣ್ಣ ಪೆನಾ IV-a ನ 8 ನೇ ನಿಯಮಕ್ಕೆ lties-I) 2) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಇನ್ ಚೀಫ್ (4) ಜಿಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಟೆಂಡರ್ ಗ್ರಾಮ ಅಕಾರ್ಡನ್ ಸಿ.
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ (ಪ್ರಮುಖ ದಂಡಗಳು- VIII ರಿಂದ) 1) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ (IV-a ನ 8 ನೇ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ದಂಡಗಳು) 2) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಸಿಸಿಎ) ನಿಯಮಗಳು, 1957. (5) ಕ್ಲೀನರ್‌ಗಳು ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪಂಚಾಯತ್ (ಪ್ರಮುಖ ದಂಡಗಳು- ವಿ (ಸಿಸಿಎ) ನಿಯಮಗಳು, 1957. ರಿಂದ VIII ಗೆ) ಆದೇಶದಂತೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, (ಎಸ್.ಎ.ಅಶ್ರಫುಲ್, ಹಾಸನ್) ನಿರ್ದೇಶಕ ápd ix-Officio ಜಂಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಸಲಾತ್ ಗೆ: ಕಂಪೈಲರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು- ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣ ಗೆಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್‌ಡಿಪಿಆರ್ ಇಲಾಖೆಗೆ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಕಲಿಸಿ: 1) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. 2) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 3) ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. 4) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. 5) ವಿಭಾಗೀಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಲ್, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ. 6) ಎಸ್‌ಜಿಎಫ್ / ಬಿಡಿ ಪ್ರತಿಗಳು. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಕಲಿಸಿ; 1) ಆರ್‌ಡಿಪಿಆರ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 2) ಆರ್‌ಡಿಪಿಆರ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ / ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪಿಆರ್) ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ.

ಸರಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ.

○ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಂತೆ ಕನಿಷ್ಟ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ನೌಕರರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವೇತನ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃಧ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ದರ್ಜೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು.

○ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸವಲತ್ತು ಒದಗಿಸಬೇಕು.

○ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು.

○ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾಟ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ನಂತರ ಸರಕಾರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರವೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

○ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಯವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

○ ಶುಚಿತ್ವನೌಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಬದಲು ಏಳನೇ ತರಗತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು.

○ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೌಕರರು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು.

ಸೇವಾ ನಿಯಮವಾಳಿ ಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ, ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೌಕರರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೌಕರರನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ದರ್ಜೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.

LEAVE A REPLY

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Kannada and English

Please enter your comment!
Please enter your name here